Sökmotoroptimering – SEO

Vad är sökmotoroptimering?

Sökmotoroptimering, SEO kommer från det engelska språket och betyder Search Engine Optimization och översätts ofta till Sökmotoroptimering här i Sverige. SEO handlar om att arbeta med det organiska resultatet hos sökmotorerna. Det är det resultat som man mer förtjänar kan jag tycka än Adwords, där det är budande med pengar för att hamna högst upp bland annonserna hos Google.

Sökmotoroptimering för Google är det vi pratar om här inne och det är Google som är den absolut största spelaren vad gäller sökmotorer på nätet. Det ställs numera relativt höga krav på dig som utför SEO och spelet om de åtråvärda toppresultaten ökar hela tiden. Sökoptimering har de senaste åren verkligen blivit mer komplext och det ställs högre krav på dig som sökmotoroptimerare eller byrå, som du anlitar för att få så bra resultat som möjligt.

Från bloggen

Hur gör man Sökmotoroptimering?

Sökmotoroptimering delas vanligtvis in i tre olika sadier. Man börjar med att göra en gedigen analys, sedan går man vidare till On Page för att sedan arbeta med sin länkstrategi.

 • Analys
 • On Page
 • Länkstrategi

Analysen gör man för att veta vilka de mest lönsamma söktermerna är. Man kikar på ROI, konkurrens samt relevans för det man skall marknadsföra. I analysstadiet är det viktigt att man lägger kraft och energi för att verkligen ta fram de bästa söktermerna för den egna sajten. Här börjar nämligen framgången. Med rätt sökord har du vunnit mycket mark i ditt SEO arbete.

On Page, då arbetar man med den egna sajtens innehåll, struktur, texter, bilder, videos, relevans, rubriker, navigering samt kvalitet. Denna del av optimeringen har blivit allt viktigare under de senaste åren och man behöver lögga både kraft, tålamod och energi på att se till att den egna sajten är så bra optimerad det bara går innan man går vidare och arbetar med sina länkar.

Länkstrategi är den delen av arbetet som går ut på att skaffa länkar som pekar in mot den egna hemsidan. En inkommande länk är en av de största signalerna för din sökmotoroptimering skall lyckas. Utan länkar ingen framgång brukar jag säga. det är en sanning med modifikation. Skall du arbeta i konkurrensutsatta nischer, så kommer du absolut att behöva ha starka inkommande länkar, som pekar in mot din sajt.

Sokmotoroptimering

Den viktiga sökordsanalysen

När du gör din sökordsanalys använder du dig av ett eller flera oberoende seoverktyg för att ta fram de mest relevanta sökorden och sökfraser för dig och ditt företag. Du tittar efter sökvolym, relevans, konkurrens samt ett par andra faktorer. Tips på verktyg för att göra sökordsanalysen är: Googles eget verktyg, Ubersuggest.io, Kwfinder.com, Ahrefs.com, Semrush.com. Med dessa verktyg kommer du långt och kan börja att nästa ut vilka söktermer och sökfraser du skall satsa på i din marknadsföring.

Den viktiga Relevansen

Detta steg är en del i att gräva lite djupare bland dina sökord som är relevanta för dig och ditt företag och det du tillhandahåller. Här får du ta hänsyn till relevansen för dig och ditt företags produkter och tjänster. Det blir lite mer komplext här än enbart se på siffror för dina sökord.

Meningen är ju att du skall hitta relevanta sökord för dina produkter, så att du får så hög konvertering som möjligt med dina webbplats. Detta görs bäst när du hittar relevans i sökorden. Desto närmare du kommer dina produkter med sökorden, desto bättre kommer det konvertera.

Du behöver alltså skapa sajten runt dina relevanta sökord, så att du får så hög avkastning på din sajt som det bara går. Ett exempel kan ju vara sökordet cyklar. det har en hög sökvolym, men sökfrasen köpa cyklar kanske konverterar bättre än enbart cyklar. Söker man efter cyklar, så är det ju hög sökvolym, men ett för brett sökord ur många synvinklar.

Beräkna konkurrensen

När du har hittat dina mest relevanta sökord, som ger dig bra konvertering för dina produkter och tjänster är det dags att titta på konkurrensen på de sökord du valt ut. Det behöver ju vara relevanta sökord med tillräcklig hög sökvolym, men det behöver även vara låg eller mindre konkurrens av andra sajter för att det skall vara attraktiva sökord att satsa på.

Är konkurrensen för hög, så blir det inte värt att satsa på, för det kommer ta för lång tid att ta bra positioner i sökresultatet för just de sökord med hög konkurrens. Det är helt enkelt inte värt det. Du skall titta efter hur pass starka de andra sajterna i segmentet är och då kika efter, deras inlänkar, hur välbyggda de är, hur länge sajten har varit igång samt hur pass bra struktur det är på den konkurrerande sajten.

Har de andra sajterna stora bra sajter med många kraftfulla inlänkar kommer det vara svårt eller mycket svårt att ta bra positioner på de sökorden, så då satsar man på de sökord som har klart mindre konkurrens. Det blir en bättre start för din sajt i jakten på topplaceringar.

Sokmotoroptimering

On Page SEO

Nu går vi vidare med bygget av vår sajt och då hamnar vi i det viktiga On Page byggandet. Detta är en del, som kan verka lite bökig i början, men det kommer absolut att lösa sig ifall du följer en bra mall. Tillslut kommer det att gå per automatik och du vet vad du skall göra för att få en bra optimering inne på din sajt.

När det kommer till On Page så gäller det att minimera misstagen och arbeta med en del tekniska saker, men även se till så att sajten följer ett visst antal punkter som Google premierar. Du skall se till så att du gör sajten enkelt att indexera för Google samt enkel och lättförståelig för besökarna.

Här nedan skall vi titta på några faktorer inom On Page som ger mycket vinst för din sajt och inte är så djupt tekniskt. Vi startar helt enkelt med grunderna.

On Page faktorer

När du bygger din sajt, så är det viktigt att komma ihåg att allt kommer spela stor eller liten roll för hur pass bra den optimeras. Det finns viktiga faktorer och det finns mindre viktiga faktorer att ta hänsyn till. Det viktiga speciellt om du är nybörjare är att komma ihåg att du skall inte försöka att lura Google. Det är många nybörjare som tror att det går och det kanske funkar en kort stund, men sedan kan din sajt få olika former av straff och då blir det plötsligt kostsamt i det långa loppet.

Det finns bra On Page verktyg att ta hjälp av för att se hur pass bra din sajt är byggd vad gäller dessa bitar och ett bra verktyg hittar du hos sokmotorkonsult.se. Deras On Page verktyg ger dig ett snabbt svar på hur passa bra din sajt mår rent SEO mässigt.

Börja med dessa faktorer när du går igenom din On Page: 

 • Titeln
 • H1
 • H2-H6
 • Brödtexten
 • Fetstil text
 • Kursiv text
 • I bilders Alt-texter
 • I interna länkar på sidan
 • I meta description (Detta syns oftast hos Googles sökresultat)
 • I meta keywords

Här ovan ser du faktorer som är bra för en speciefik sida och On Page. Här nedan skall vi titta på faktorer som spelar roll för hela din sajt.

 • Enkel navigering, det skall vara enkelt att hitta alla sidor på din sajt
 • Unika texter, titlar och rubriker på alla sidor inne på din sajt
 • Undvik Javascript och flash
 • Tydlig struktur över hela sajten
 • Unik och enkel URL på varje sida
 • Visa alltid unikt innehåll på varje sida
 • Inte för många länkar på en sida
 • Strukturen skall vara enkel och det skall gå att nå sidorna snabbt med få klick
 • Mycket text på varje sida, minst 500 ord brukar man säga
 • Gärna många unika sidor med unika långa texter
 • Optimera varje enskild sida för ett sökord, det går för flera numera, men bra med många unika sidor

Sen finns det några punkter vi måste ta upp för att det är vanligt att man råkar göra i början. Det här är faktorer som kan leda till straff eller filter av olika slag.

 • Använd alltid unika texter. Kopiera inte andras texter
 • Visa alltid samma innehåll för Gogole, som du visar för dina besökare
 • Bygg inte länkar till din sajt för snabbt. Det kan absolut straffa din sajt.

Sokmotoroptimering SEO

Nu kommer vi till Länkstrategi

Det har länge varit snack inom SEO världen om länkar betydelse för att få en bra sökmotoroptimering. Länkar är ännu den mest kraftfulla signalen, som Google använder för att ranordna sajter i sitt sökresultat, så länkar är en stor del av att få en bra hållbar sökmotoroptimering.

För en nybörjare är länkarbetet det enskilt svåraste momentet skulle jag säga. Det är inte lätt att erhålla länkar. I vissa nischer är det nästan helt omöjligt. Länkarna är dock viktiga och det är dessa som ger kraft till en sajt. Kraften kommer du att behöva när du skall ta bra positioner på Google i de lite mer tuffa nischerna med lite mer konkurrens.

Har du en kraftfull sajt, så kommer du att kunna ta bra positioner och erhålla mer försäljning via Google helt klart. Det finns flera faktorer att titta på när du skall erhålla bra länkar och du bör absolut ha en bra länkstrategi. Det är länkarna som skiljer agnarna från vetet skulle man kunna säga.

Värde på länkar: 

 • Länkar från en stark sida ger bra kraft
 • Länkar från en sida med relevant innehåll
 • Länkar från en sida som har samma språk
 • Länkar med relevant ankartext, länktexten
 • Länkar från en sida med få egna utlänkar
 • Länkar som kommer från en sidan text
 • En länk som länkar från relevant text för din egen sida

Du vill alltså ha länkar som är starka och relevanta för dig samt länkar som har erhållits så naturligt som möjligt. Man värderade tidigare länkar efter Page Rank, men relevansen på det måttet har sjunkit under de senaste åren.

Att bygga länkar

Att erhålla eller bygga länkar är det mest krävande och svåra arbetet när det kommer till sökmotoroptimering. Det kräver ofta mycket tid och tålamod. Det är inte alls säkert att du erhåller en enda länk till din sajt oavsett hur bra den är påaalla andra sätt.

Det finns många faktorer att ta hänsyn till vad gäller länkstrategi och länkbygge och många gånger är det här en sökmotoroptimerare kommer in i bilden. Det behövs en person som har kunskaper inom länkar och kan skaffa eller skapa dessa för att sajten kundens sajt skall få kraft och lyfta i sökresultatet.

Jag skulle vilja påpeka att alla andra saker vi talat om här innan vi hamnade på länkar är viktigt innan du skaffar dig länkar. det krävs färre länkar och kraften i din sajt kommer bli större ifall du gjort alla moment vad gäller sajten innan du vänder dig till en länkbyggare.

SEO sokmotoroptimering

Sökmotoroptimering förändras hela tiden

Vi lever i en föränderlig värld och Google sökresultat är inget undantag. Du behöver vara försiktig när det kommer till din länkstrategi. Du kan inte klampa på och kasta ut massa länkar som pekar mot din sajt på en gång. Allt skall vara så naturligt som möjligt och länkarna skall komma från naturliga håll för att göra bästa skillnaden. Akta dig för straff och se till att du går hyfsat varsamt fram när det kommer till länkar.

Tålamod är även det en egenskap som du behöver använda dig av när du genomför din sökmotoroptimering. Rom byggdes inte över en natt och en framgångsrik sajt poppar sällan upp ur tomma intet och dominerar tuffa sökresultat efter en vecka. Man brukar säga att det tar upp till 1 år för att se om en sajt verkligen kommer att lyckas inom ett visst segment. Detta gäller de lite tuffare segmenten. Det går absolut fortare många gånger och man bör se resultat av sökmotoroptimering efter ett par månader med en helt ny sajt.

Har du en etablerad sajt med lite styrka kommer du att se skillnad vad gäller placeringar och trafik snabbare än så. Det gäller bara att vara aktsam och göra arbetet från grunden. Detta för att sajten skall ranka så bra som möjligt under så lång tid som möjligt!

Känner du dig osäker på hur du skall gå tillväga när du genom din sökmotoroptimering, så skall du absolut ta hjälp av en erfaren byrå eller person. Du kan skada din sajt ifall du utför jobbet fel. Så mitt tips är att du tar hjälp.

Texten är inspirerad av Magnus Bråth.

Sökmotoroptimering – SEO